Jordi Marcet i Rosa Vila-Abadal. Ordenant el caos

Catàlegs del Terracotta Museu, 08

Catàleg de l’exposició “Ordenant el caos”, que va estar instal·lada a la Sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu de l'1 d'agost al 8 de novembre de 2020.

En la seva voluntat de promoure la ceràmica d’art, el Terracotta Museu produeix exposicions d’alguns dels ceramistes contemporanis més destacats del país. Artistes que han trobat la seva forma d’expressió en la terra cuita, i amb una carrera professional llargament aplaudida i consolidada. Un clar exemple és l'exposició "Ordenant el caos", a càrrec de la parella de creadors formada per Jordi Marcet (1949, Barcelona) i Rosa Vila-Abadal (1950, Barcelona).

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinador editorial i comissariat
Xavier Rocas

Textos 
Xavier Rocas

Any
2020

Disseny
Pere Álvaro

Edició fotogràfica:
Jordi Geli (cobertes i quadriptic central)

Fotografies
Toni Anguera i Jordi Geli

Seqüència fotogràfica del muntatge i inauguració:
Terracotta Museu

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
DL GI 941-2020

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu. 

Aquest catàleg forma part del II Llibre d'Exposicions, que inclou una rajola cuita amb la tècnica del negre “Carpa entre mamífers”, de la ceramista Sarai Aleman Calatayud. El disseny d’aquesta peça es va escollir entre els presentats pels alumnes de segon del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Terrisseria de l'INS La Bisbal.