Avís Legal

Aquest lloc web és propietat del Terracotta Museu de Ceràmica (OAL de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà), amb domicili legal al Carrer Indústria nº8, de la Bisbal d'Empordà (CP 17100), CIF Q1700639F, tel. +34972642067 i correu electrònic terracottamuseu@labisbal.cat.

Drets sobre els continguts

Sobre els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. De forma general i excepte que s'indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i que es citi correctament la procedència.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Terracotta Museu.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que ens heu fet arribar per rebre informació de les exposicions i activitats del Terracotta Museu només s'utilitzen per aquesta finalitat. El Terracota Museu compleix amb la normativa del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El Reglament 2016/679, aprovat pel Parlament Europeu i del Consell, a 27 d'abril de 2016 i que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018.

El responsable del tractament de les dades és el Terracotta Museu de Ceràmica (OAL de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà), amb domicili legal al Carrer Indústria nº8, de la Bisbal d'Empordà (CP 17100), CIF Q1700639F, tel. +34972642067 i correu electrònic terracottamuseu@labisbal.cat.

Aquestes dades s'utilitzen, exclusivament, per enviar informació de les activitats, exposicions i serveis oferts pel Terracotta Museu. Les dades s'utilitzen amb el consentiment de la persona receptora de la informació i en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment, tot indicant-ho al museu, les seves dades seran eliminades de forma immediata. Es conservaran fins que el seu propietari, destinatari de la informació, manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació.

Les dades personals no es comunicaran a tercers. No es transferiran a tercers països o a organitzacions internacionals, sota cap circumstància.

Les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les.

La supressió es farà immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d'aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets. Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat adreçant un missatge a terracottamuseu@labisbal.cat.

Responsabilitats sobre el funcionament del lloc i enllaços

El Terracotta Museu no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se'n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Museu. No obstant es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

El Terracotta Museu no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d'altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d'altres sistemes.

Jurisdicció en cas de conflicte

Els possibles conflictes relatius a la utilització d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.