La missió del museu

El Terracotta Museu és una institució permanent, sense ànim de lucre, oberta al públic com un espai de participació científica, cultural i lúdica dels ciutadans, i al servei de la societat i el seu desenvolupament.

La missió defineix les raons d'existència del museu i estableix les bases de les línies de futur d'actuació o desenvolupament de la institució cultural.

La missió del museu és, d'una banda, afavorir la comprensió i el coneixement de la història de la ceràmica de la Bisbal i el seu procés de fabricació a través de l'adquisició, la conservació, la recerca, la interpretació i l'exposició permanent de l'herència cultural material i immaterial, i el patrimoni natural vinculat a aquest sector productiu, així com a través de l'organització d'activitats i l'oferiment de serveis que permetin la interacció amb els visitants i usuaris del museu. De l'altre, tenint en compte que la ceràmica és encara una activitat econòmica ben viva a la ciutat, la d'esdevenir un agent promotor d'aquesta, i el millor aparador per a difondre-la i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament social, cultural i econòmic de la comunitat.