CFGM d’Arts Plàstiques i Disseny. Ceràmica Artística. Terrisseria

Des del curs 2017-2018 el Terracotta Museu acull en les seves instal·lacions el Cicle Formatiu de Grau Mitjà especialitzat en Ceràmica i Terrisseria ofert per l'Institut de la Bisbal d'Empordà. D'aquesta manera el museu passa a ser, a més d’un centre patrimonial que conserva el llegat de la indústria ceràmica bisbalenca, un dels espais claus de la formació dels futurs ceramistes bisbalencs: els joves matriculats coneixen i practiquen la tradició ceràmica de la Bisbal i hi traslladen les seves il·lusions de futur.

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny. Ceràmica Artística. Terrisseria
Aquests estudis capaciten per elaborar objectes ceràmics i de fang cuit i verificar la qualitat del producte.
Tenen una durada de 1.600 hores (1.485 en un centre educatiu i 115 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts
- Dibuix Artístic.
- Dibuix Tècnic.
- Volum.
- Anglès Tècnic.
- Història de l’Art i de la Ceràmica.
- Mitjans Informàtics.
- Materials i Tecnologia: Ceràmica.
- Taller de Terrisseria.
- Projectes.
- Obra Final.
- Formació i Orientació Laboral.
- Fase de Pràctiques en Empreses, Estudis i Tallers.

Titulació
Un cop finalitzats els dos primers cursos, s’obté el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Ceràmica Artística..

Sortides laborals
Aquesta titulació permet accedir al món laboral com a tècnic de processos de fabricació d’objectes ceràmics ocupant-se de les següents tasques:
- Elaboració de peces ceràmiques seriades des de la idea al producte acabat.
- Elecció i preparació de matèries per a l’elaboració i l’acabat de peces de ceràmica.
- Control de l’assecatge i cocció d’objectes ceràmics.
- Manteniment de l’equipament tècnic.

On?
- Empreses o tallers de ceràmica.
- Estudis de disseny de productes o d’interiorisme.
- Com a professional dedicat a l’elaboració de ceràmica pel món de la gastronomia, la decoració, la jardineria, la joieria, l’art, etc.
- Tallerista en activitats lúdiques.

Sortides acadèmiques
Després de superar el batxillerat d’arts i el grau mitjà d’arts plàstiques i disseny es pot:
- Accedir a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
- Accedir als estudis artístics superiors de disseny o de conservació i restauració de béns culturals (un cop superada la prova d’accés corresponent).
- Accedir a un grau universitari (un cop superades les PAU).

INS LA BISBAL
C/ Eusebi Díaz Costa 16-38
17100 La Bisbal d'Empordà
Tel: 972 640 016
www.ieslabisbal.cat
b7007300@xtec.cat