Accesibilitat

El Terracotta Museu està situat a una antiga fàbrica de revestiment ceràmic.
Es tracta d'un espai sense barreres arquitectòniques, accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
L’edifici té dues plantes on es distribueix l’exposició permanent i quatre espais d’exposicions temporals.
Els gossos d’assistència són benvinguts.

    

 

Aparcament

L’aparcament compta amb 2 places d’aparcament per a PMR (persones amb mobilitat reduïda).
Hi ha lavabos, un dels quals està adaptat per a PMR. Els lavabos exteriors solen estar tancats, però al taulell d’informació tenen la clau.

    

 

Planta 0 (planta baixa)

L’accés principal, de 160 cm d’amplada, porta al taulell d’atenció al públic.
La Sala d’exposicions temporals està situada al costat del taulell d’atenció al públic, segons l'exposició en cartell hi pot haver un audiovisual amb so ambiental.
Tot seguit trobem, en aquest ordre i en un únic espai sense portes, els àmbits: “Matèries”, “Ceràmica preindustrial”, “Ceràmica industrial”, “Cuita” i “Terrissa fumada”.
En aquesta planta també trobem els lavabos, dues sales d’audiovisuals, els quatre forns de flama invertida i la Col·lecció de la Generalitat.

Taulell d’atenció al públic
El taulell d’atenció al públic funciona de punt d’informació i venda d’entrades.
Té una alçada de 113 cm i compta amb un espai inferior lliure d'obstacles de 80 cm d'alçada i 80 cm de profunditat.
Està senyalitzat amb bandes podotàctils des de l'entrada i disposa d'un bucle d'inducció magnètica.
S'ofereix un plànol d’orientació.
Disposa d'un plànol en relleu i braille i d'un dossier de l'exposició permanent amb caràcters grans i braille.
Hi ha disponible una cadira de rodes per aquelles persones que la necessitin.

                    

Il·luminació
L'espai està ben il·luminat, excepte la sala d'audiovisuals, l'àmbit de la terrissa fumada, el segon forn i el quart forn, que tenen menys llum per tal de millorar la imatge dels projectors.

Soroll ambiental
En els àmbits de “Matèries”, “Ceràmica preindustrial” i “Ceràmica industrial” hi ha un lleuger so de fons (soroll de màquines) provinent de les pantalles.
En l'àmbit de “Terrissa fumada” se sent el so de l'audiovisual de manera continuada.
Dins del segon forn se sent el so de la cuita provinent de la projecció que es pot contemplar en una de les seves parets interiors.

Lavabos
Hi ha un lavabo adaptat per a PMR.
En el lavabo adaptat hi ha un canviador per a nadons.

    

Sala d’audiovisuals
L’audiovisual principal està disponible en català, castellà, anglès i francès. Està subtitulat en tots els idiomes i en llengua de signes catalana.
Dues portes d’accés de 118 cm d'amplada des dels àmbits “Matèries” i “Ceràmica preindustrial”.

    

Forns
Es pot accedir a l’interior de tres dels quatre forns originals.
Al terra del forn hi ha forats de 7 cm x 12 cm aproximadament.

  • Primer forn (Espai “El Forn”): la part més estreta de l’entrada és de 67 cm.
  • Segon forn: la part més estreta de l’entrada és de 65 cm.
  • Tercer forn: no s’hi accedeix.
  • Quart forn: la part més estreta de l’entrada és de 71 cm.

Terrissa fumada
Hi ha un audiovisual en català, subtitulat i amb llengua de signes.

    

 

Planta 1 (primera planta)

Hi trobem l’àmbit de “Ceràmica artística i decorativa”, l’Espai “Actualitat” i l’Espai “La Peixera”.
Hi ha tres accessos a la primera planta: un ascensor al costat del taulell d’informació al públic, unes escales a la sala d’exposicions temporals i unes segones escales a l’Àmbit de la “Cuita”.
Les escales i l'ascensor estan senyalitzats amb bandes podotàctils.

Ascensor
L’entrada fa 80 cm d’amplada i la cabina 140 cm x 110 cm.
Les botons tenen numeració visual, en braille i en alt relleu.

Escales de la Sala d’exposicions temporals
Dos trams d’escala de 15 i 9 escalons, separats per un replà.

Escales de l’Espai de la “Cuita”
Dos trams d’escala de 13 i 12 escalons, separats per un replà.

Espai “Actualitat”
Dos accessos de com a mínim 120 cm d’amplada des de l’àmbit de “Ceràmica artística i decorativa”.

Espai “La Peixera”
Dos accessos de 77 cm d’amplada des de l’Espai “Actualitat”.
Segons l'exposició en cartell, hi pot haver una pantalla amb so ambiental.

 

Formem part del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà:

      

 

Per a més informació sobre l’accessibilitat
972 64 20 67 / terracottamuseu@labisbal.cat