El fons en 3D

Davant de la importància i del valor patrimonial del fons del Museu, s'ha iniciat un projecte de digitalització amb fotogrametria d'algunes de les seves peces més destacades. Amb la seva publicació en línia esdevenen veritables recursos interactius que es donen a conèixer d'una forma amena i rigorosa.

 

Gerra - Unión Obrera de Alfareros (1900)

Dimensions: 57 cm (alçada) x 29 cm (Ø base) x 48 cm (Ø panxa) x 25 cm (Ø boca).

Peça feta en cuita oxidant amb base plana amb repeu i panxa centrada, arrodonida i de pujada cònica invertida feta a través de dues tirades. No té coll, però té un reforç exterior a la boca horitzontal molt ample. La decoració incisa, feta amb pinta de quatre puntes, alterna línies horitzontals en paral·lel i meandres senzills i dobles – encreuats. El seu ús era, sobretot, emmagatzemar oli. Tota la panxa presenta una inscripció incisa: José Bosch y Estrada. Unión Obrera de Alfareros / Y.O. / La Bisbal 25 de Octubre de 1900 / La Bisbal. Calle de Gerona Nº 78 Marques de Comillas / Tinaja Municipal / TINAJA MUNISIPAL. La “Unió” (creada el 1899) va ser una cooperativa de producció resultada dels moviments obrers de la Bisbal d’Empordà i comarca.

Número de registre: TM4628

 

Gerra - Francisco Vicens Homs (1834)

Dimensions: 54,5 cm (alçada) x 27,3 cm (Ø base) x 32 cm (Ø panxa) x 27,1 cm (Ø boca).

Peça feta a partir de cuita oxidant que compta amb una base plana amb repeu, una pujada cònica invertida feta en dues tirades i amb panxa centrada, esfèrica i invasament en casquet. No té coll, però sí un reforç exterior a la boca, molt àmpli i amb una vora horitzontal un xic exvasada. La decoració incisa està feta amb pinta de quatre puntes a l'espatlla i presenta una alternança de línies horitzontals en paral·lel i meandres senzills i dobles – encreuats. Es conserva bona part del vernís vermell a l'interior i al llavi i diferents grapes situades a la part inferior. Aquesta gerra era utilitzada per emmagatzemar oli. L'element més destacable és la inscripció incisa situada a la part superior de la panxa: Francisco Vicens Tarricer 1834.

Número de registre: TM1834

 

Mesura - Josep Vicens Camps (1749)

Dimensions: 32 cm (alçada) x 12,3 cm (Ø base) x 22 cm (Ø panxa) x 10,1 cm (Ø boca).

Peça feta a partir de cuita oxidant, amb base plana i botxa ovoide amb dues nanses i coll troncocònic. Al nivell de la panxa s’hi troben les nanses contraposades, verticals i amb estria. El coll ve marcat per un seguit de línies incises que en paral·lel pugen des del seu inici fins al llavi. A continuació, el coll presenta una filera vertical d’una dotzena de punts incisos molt propers entre si. La boca està formada per un bec i un llavi de secció triangular. Destaca la inscripció incisa situada a la part superior central de la panxa: Joseph Vicens tarricer / me fesit a dia 29 de / mars de l'any 1749. Els Vicens són el llinatge terrisser més important de la Bisbal d’Empordà, tant pel nombre de terrissers i d’obradors que el componen, com pel seu llarg recorregut històric.

Número de registre: TM1624