Exposició permanent  

L’exposició permanent està pensada per a poder copsar la importància que ha tingut i té encara la manufactura ceràmica en la història i en l’actualitat de la Bisbal, la gran varietat de peces que s’han produït i la gran qualitat dels mestres ceramistes bisbalencs. La museografia vol posar en relleu, d’una banda, el propi edifici i, de l’altra, permetre valorar les col·leccions exposades que estaran al servei del gaudi i informació dels nostres visitants. Un espai de comunicació que aporti una nova perspectiva al visitant, tot establint un diàleg amb la història i el patrimoni ceràmic material i immaterial de la nostra localitat i, per extensió, del nostre país.

Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2
Terracotta Museu Ceràmica 2

La museografia que es proposa intenta explicar el procés de producció pre-industrial i industrial de la ceràmica bisbalenca per tal de destriar-ne els valors que se’n deriven a partir de la seva particular evolució històrica, i reflexionar sobre les relacions que s’estableixen entre l’elaboració de la ceràmica i l’home. No es tracta només d’exposar els resultats (els objectes), sinó d’ensenyar com s’arriba a aquests per tal que el visitant pugui copsar-ne la dificultat i, tot sovint, la senzillesa i la lògica dels processos d’elaboració. Un exemple local que, tanmateix, és perfectament extrapolable a altres localitats vinculades amb la indústria ceràmica.

Els principals eixos temàtics de la nova exposició permanent s’organitzen en quatre grans àmbits:

  1. Les Matèries, o la relació de l’home amb el medi físic que l’envolta i les condicions que possibiliten el naixement de la manufactura ceràmica.
  2. La Ceràmica Preindustrial, centrada en dos àmbits clarament diferenciats com son la Terrissa i la Rajoleria.
  3. La Ceràmica Industrial amb un espai destinat específicament a la Ceràmica de Revestiment
  4. La Ceràmica Artística i Decorativa, dins l’àmbit anomenat Els Creadors.

Una proposta museogràfica que mostra un escenari en complerta harmonia amb l’arquitectura de l’edifici, i un recorregut que transmet d’una forma clara la dimensió humana del nostre llegat ceràmic. Unes noves propostes expositives que parteixen de la base de donar al visitant una visió del món de la indústria ceràmica de la Bisbal i la seva contextualització social, econòmica i geogràfica, de manera que en garanteixi la seva comprensió.

Plànol: català | castellà | francès | anglès

 

Àmbit de les Matèries
Actual
Matèries
La relació de l’home amb el medi físic que l’envolta
Exposició permanent
Àmbit de la Terrisseria
Actual
Ceràmica Preindustrial
Terrisseria i Rajoleria
Exposició permanent
Àmbit de la Ceràmica Industrial
Actual
Ceràmica industrial
Ceràmica de revestiment
Exposició permanent
Àmbit de Ceràmica Artística i Decorativa
Actual
Ceràmica Artística
Els Creadors
Exposició permanent