Javier Balmaseda. La ruta migratòria

Catàlegs del Terracotta Museu, 03

Catàleg de la instal·lació artística “La ruta migratòria. Una singularitat paisatgística ”, de Javier Balmaseda, que es va poder visitar a la Sala d’Exposicions Temporals del Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal del 24 de novembre de 2018 fins al 3 de febrer de 2019.

La instal·lació de Javier Balmaseda reprodueix un fragment de carretera de proporcions reals –a escala 1:1– amb la singularitat que l'asfalt està format per milers de crancs negres amuntegats els uns sobre els altres. Les peces han estat realitzades per l'artista a la Bisbal d'Empordà amb l'assessorament tècnic de professionals locals, concretament dels ceramistes de l'Estudi Ceràmic [ba_Ro] de Vulpellac. Cada animal s'ha modelat un per un d'una forma completament artesana, aquest fet dona com a resultat una multitud de peces úniques que, un cop formen la carretera, passen d'individus a ser una gran massa uniforme. A sobre hi traça les línies pròpies de qualsevol carretera.

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinador edició
Xavier Rocas

Text 
Arnau Puig

Any
2018

Fotografies procés de creació
Yurian Quintanas

Fotografies del muntatge i inauguració
Terracotta Museu

Fotografies de la instal·lació
Jordi Geli

Disseny
Pere Álvaro

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
DL GI 1979-2018

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu.