Ceràmica Artística

Els Creadors

La ceràmica artística neix a finals del segle XIX a recés del Modernisme. En el decurs de les primeres dècades del segle XX es pot resseguir la presència de diferents testimonis que es recolzen en el reconeixement dels valors estètics i decoratius de la ceràmica per sobre dels valors de funció i d'ús.

Compartir