Matèries

La relació de l’home amb el medi físic que l’envolta

L'extracció de la terra és una de les activitats més importants dins el complex procés que envolta la indústria de la ceràmica, ja que en depèn en bona part la qualitat del producte final.

El Baix Empordà, i especialment les rodalies de la Bisbal, constitueix una extensa zona sedimentària caracteritzada per l'existència de nombrosos dipòsits detrítics argilosos. La localització i abundància d'aquests jaciments ha condicionat en gran mesura l'existència de la indústria de la ceràmica a la ciutat.

Compartir