Carles Sala. D'oller a artista de la ceràmica

Catàlegs del Terracotta Museu, 13

Catàleg de l’exposició temporal “Carles Sala. D'oller a artista de la ceràmica", que des de l'1 de juliol de 2023 es troba instal·lada a la Sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu.

Vers l’any 1883, Francesc Sala i la seva esposa Rita Muñoz, besavis de Carles Sala, arriben a la Bisbal, procedents de Breda, induïts per les expectatives d’una millora de la seva situació econòmica. Amb la seva mort l’any 1908, serà Conrado Sala Muñoz, el seu fill i successor, qui d’aleshores ençà assumirà el negoci. A partir de 1921 i fins a l’any 1966, Conrado ja apareix als anuaris com a fabricant d’olleria. El substituirà el seu fill Enric Sala Galceran, el qual continua amb la fabricació d’obra per a foc característica de l’obrador. A principis dels anys seixanta del segle XX s’incorpora al taller en Carles Sala Mitjà, fill de l’Enric, el qual mantindrà inicialment la producció tradicional fins que, a partir del seu coneixement profund de la tècnica i la pràctica secular, iniciarà un procés de coneixement evolutiu que el portarà a cercar noves textures, formes i colors allunyades de la terrissa.

Edita
Terracotta Museu i Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinació edició
Xavier Rocas

Textos
Xavier Rocas

Correcció lingüística
Oficina de Català de la Bisbal i l'Aula Espai d'estudis

Any
2023

Disseny
Pere Álvaro

Fotografies
Jordi Geli: Jordi Geli i Arxiu família Sala

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
Gi 1343-2023

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.