Can Salamó i els colors de la terrissa bisbalenca

Catàlegs del Terracotta Museu, 04

Catàleg de l’exposició “Can Salamó i els colors de la terrissa bisbalenca”, una mostra produïda i organitzada pel Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal i instal·lada a la sala d’exposicions temporals del 3 de març al 24 de juny de 2019.

Durant gairebé 250 anys les diferents generacions de la nissaga de terrissers Matlleu-Salamó es varen especialitzar en la terrissa acolorida en els típics colors de la ceràmica tradicional de la Bisbal (el vermell, el blanc palla i el verd). Can Salamó i els colors de la terrissa bisbalenca és una exposició, i ara també un catàleg, que vol ser un homenatge a aquests terrissers que varen contribuir, en gran mesura, a mantenir durant generacions i fins als nostres dies, les tècniques tradicionals que han portat a considerar la Bisbal com la capital catalana de la ceràmica.

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinador editorial
Xavier Rocas

Text 
Xavier Rocas

Any
2019

Fotografies
Quim Tor i Jordi Geli

Disseny
Pere Álvaro

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
DL GI 792-2019

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu.