1944

La Bisbal, atuells característics de la indústria terrissera

Edita
Patronat Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal

Any
1991

Disseny
D'Imatge Serveis S.C.

Impressió
Gràfiques Agustí