Espai "Actualitat"

Espai dedicat de manera monogràfica en l'actualitat de la ceràmica artística i decorativa bisbalenca. Es localitza a escala de planta pis, just en les passeres perimetrals que es troben damunt mateix de la Sala d'Exposicions Temporals. Es tracta d'un espai que (com a apèndix final de l'àmbit permanent de "Els Creadors") mostra el treball del conjunt d'artistes ceramistes que actualment estan donant relleu a la nova ceràmica bisbalenca. Coproduïda amb l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, hi mostren la seva obra al voltant d'una trentena d'artistes. Es renova cada any completament i permet la comunicació i la implicació del sector amb el projecte del museu.

Exposició actual

Ceràmica Viva (5ª ed.)
Ass. Ceramistes de La Bisbal
Espai "Actualitat"

Històric d'exposicions

Ceràmica Viva Empordà (4a ed.)
Associació de Ceramistes de la Bisbal
Del 01.06.19 al 30.09.20
Espai "Actualitat"
Ceràmica Viva Empordà (3a ed.)
Associació de Ceramistes de la Bisbal
Del 20.04.18 al 31.05.19
Espai "Actualitat"
Ceràmica Viva Empordà (2a ed.)
Associació de Ceramistes de la Bisbal
Del 01.01.17 al 08.04.18
Espai "Actualitat"