Orgull de terrisser

Catàlegs del Terracotta Museu, 12

Catàleg de l’exposició temporal “Orgull de terrisser", que des del 16 d'octubre de 2022 es troba instal·lada a la Sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu.

L’exposició presenta una selecció de peces ceràmiques bisbalenques d’entre mitjan segle XVIII i principis del XX. La major part són peces molt notables i de gran dificultat tècnica que, un cop modelades, i davant la seva excepcionalitat,  varen despertar l’orgull de l’artesà que les va fer fins al punt de voler deixar-hi un testimoni imprès de la seva feina. A diferència d’avui, en aquell moment signar una peça era un fet totalment insòlit i extravagant, i només s’explica per la voluntat d’explicitar el sentiment de la pròpia vàlua: l’orgull de fer les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes.

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinació edició
Xavier Rocas

Textos
Terracotta Museu

Any
2023

Disseny
Pere Álvaro

Fotografies
Jordi Geli: Jordi Geli i Arxiu d'imatges del Terracotta Museu

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
Gi 50-2023

Edició
600 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu.

Aquest catàleg forma part del III Llibre d'Exposicions, que inclou la rajola Equitum, dissenyada i produïda per Limón Studio. Es tracta d'una gelosia està conformada per impressió 3D en argila amb pastes de desenvolupament local. La impressió 3D en ceràmica va marcat l’entorn ceràmic de la Bisbal el 2020, amb novetats com l’adquisició d’una impressora 3D potter, la Terracotta Biennal i totes les activitats, sinergies i propostes que s’han generat al seu voltant. Equitum es va crear com un testimoni de tot aquest projecte i la seva producció es va realitzar amb la impressora 3D del Museu.