Díaz Costa. Ceramista

Catàlegs del Terracotta Museu, 10

Catàleg de l’exposició “Díaz Costa. Ceramista", que va estar instal·lada a la Sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu de l'1 d'abril de 2021 al 6 de març de 2022.

L’evolució de la ceràmica a la Bisbal s’ha produït, com arreu, gràcies a l’aportació de l’esforç, la inquietud i l’ambició d’aquells conreadors que han cercat, tothora, incrementar la seva capacitat creadora i aconseguir una major singularitat. Sense els seus afanys, sense una consagració a la professió que es troba en l’arrel més profunda de la seva dedicació, la ceràmica bisbalenca no hauria assolit, probablement, l’alt nivell i el reconeixement de què gaudeix avui.

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinació edició
Xavier Rocas

Text
Xavier Rocas

Any
2021

Disseny
Pere Álvaro

Fotografia
Jordi Geli

Seqüència fotogràfica intercatalas
Terracotta Museu

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
Gi 1263-2021

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu.

Aquest catàleg forma part del III Llibre d'Exposicions, que inclou la rajola Equitum, dissenyada i produïda per Limón Studio. Es tracta d'una gelosia està conformada per impressió 3D en argila amb pastes de desenvolupament local. La impressió 3D en ceràmica va marcat l’entorn ceràmic de la Bisbal el 2020, amb novetats com l’adquisició d’una impressora 3D potter, la Terracotta Biennal i totes les activitats, sinergies i propostes que s’han generat al seu voltant. Equitum es va crear com un testimoni de tot aquest projecte i la seva producció es va realitzar amb la impressora 3D del Museu.