Maria Bofill. Muntanyes, mars i jardins tancats

Catàlegs del Terracotta Museu, 07

Catàleg de l’exposició “Muntanyes, mars i jardins tancats”, que va estar instal·lada a la Sala d’exposicions temporals del Terracotta Museu de l'1 de març al 26 de juliol de 2020.

Les obres sorgides de l’alè vital i artístic, inesgotable, de Maria Bofill (Barcelona, 1937) no poden ser de ningú més que d’ella; els volums reduïts a expressions mínimes, la senzillesa i fragilitat de les formes, la delicadesa dels materials emprats, tot –ja sigui en forma i concepte, en esperit i en matèria– delata les mans que les han creades. De Bofill, una de les ceramistes catalanes més reconegudes, se n’ha escrit molt. I ha de ser així per força; per la qualitat i bellesa del seu art; per la renovació que ha suposat d’aquesta disciplina en el nostre país; per la llarga i prolífica trajectòria professional, com a docent i com a creadora, amb infinitat d’exposicions celebrades arreu i amb obra seva conservada a les institucions museístiques més prestigioses.

Edita
Terracotta Museu

Col·lecció
Catàlegs del Terracotta Museu

Coordinador editorial i comissariat
Xavier Rocas

Textos 
Joan Miquel Llodrà Nogueras

Any
2020

Fotografies
Jordi Geli

Disseny
Pere Álvaro

Impressió
Gràfiques Trema

Dipòsit legal
DL GI 549-2020

Edició
550 exemplars

Catàlegs del Terracotta Museu

Cada nou volum dels “Catàlegs del Terracotta Museu”, acompanya i completa una de les mostres temporals instal·lades a la Sala d'Exposicions Temporals del museu, però al mateix temps mostra alguns dels seus aspectes menys coneguts, però no per això menys importants. El procés que envolta el disseny, el muntatge, o fins i tot la inauguració de l'exposició queden reflectits a les pàgines de cada nova publicació.

Els “Catàlegs del Terracotta Museu” estan dissenyats per ser agrupats en forma de col·lecció. La suma de cada un d'ells conformarà un “Llibre d'Exposicions”, un reflex de la trajectòria expositiva del Terracotta Museu. 

Aquest catàleg forma part del II Llibre d'Exposicions, que inclou una rajola cuita amb la tècnica del negre “Carpa entre mamífers”, de la ceramista Sarai Aleman Calatayud. El disseny d’aquesta peça es va escollir entre els presentats pels alumnes de segon del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Terrisseria de l'INS La Bisbal.