Enrajolats. La Bisbal (1839-1980)

Catàleg de l’exposició “Enrajolats. La Bisbal (1839 - 1980)”, una mostra organitzada pel Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal i instal·lada a la sala d'exposicions temporals del 7 de juliol al 3 de setembre de 2000.

Amb l’exposició Enrajolats. La Bisbal, 1839-1980recuperem un dels capítols més oblidats de la indústria bisbalenca: el paviment fi, previ al mosaic hidràulic, que constitueix una aposta de la indústria local durant la segona meitat del segle XIX, el rastre de la qual encara és palpable en molts pisos i masies de la burgesia i pagesia benestant de la Bisbal i els seus entorns, i també en esglésies reformades en aquell moment, si bé és possible trobar-la, gràcies a l’exportació sota comanda, en altres indrets del país i de l’estranger. Es tracta de paviments exclusius, que responen a un refinament del gust d’acord amb una nova situació econòmica, social i cultural, marcada pel progrés en la indústria que genera l’ús de l’energia elèctrica, les vies que s’obren al comerç i els efectes culturals de la Renaixença.

Edita
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

Textos
M. Antònia Casanovas
Pere Noguera
Xavier Rocas

Any
2002

Disseny
Terracotta Museu
Emili Casas

Correcció lingüistica
M. Dolors Figueras

Impressió
Imprempta Pagès, SA

ISBN
8488935-12-9

Dipòsit legal
GI-809/2002