Ceràmica i Arquitectura

Coromina, Rafael Masó i la gènesi de la Gabarra

EXHAURIT

Catàleg de l’exposició produïda i organitzada pel Terracotta Museu en commemoració del centenari del naixement de la fàbrica La Gabarra (Can Coromina) de la Bisbal d'Empordà. La mostra es va poder veure al museu des del 5 de juny fins al 31 d'agost de 2011.

El naixement de la fàbrica La Gabarra s’emmarca dins el moviment de renovació estètica i tècnica de la ceràmica de la Bisbal d’Empordà que es produí a final del segle XIX i principi del segle XX, i que estimulà l’aparició d’altres manufactures alternatives enfront la terrisseria tradicional, com ara la ceràmica artística i decorativa de tipus modernista i la ceràmica arquitectònica. Dins d’aquesta renovació de la ceràmica bisbalenca destaca, sens dubte, la nissaga dels Coromina i, en particular les figures del professor de dibuix Joan Coromina Pujol i els seus dos fills grans, Joan Baptista i Alfons, els quals juntament amb l'arquitecte Rafael Masó fundaran el març de 1911 La Gabarra, manufactura orientada a la producció de ceràmica envernissada per a revestiments i ornamentació arquitectònica.

Edita
Terracotta Museu i Institut d’Estudis del Baix Empordà

Text
Xavier Rocas Gutiérrez

Any
2009

Assessorament lingüístic
Xavier Colomer-Ribot

Maquetació
Edgard Thays

Fotomecàmica i impressió
Gràfiques Bigas

ISSN
1130-8524

Dipòsit legal
GI.1182-02